Podstawowe zasady postępowania dietetycznego w przebiegu biegunki zakaźnej u dzieci

  • Ważnym elementem postępowania dietetycznego jest szybki powrót do diety dziecka sprzed biegunki (po szybkim nawadnianiu pacjenta, średnio po 4 godzinach),
  • U dzieci spożywających pokarmy stałe zaleca się przez okres utrzymywania się stolców biegunkowych nie podawać: surowych warzyw i owoców, zup opartych na wywarach mięsnych (zbyt duża osmolalność płynu) oraz potraw ciężkostrawnych,
  • Wczesne włączenie do diety mleka. Większość dzieci z biegunką infekcyjną (dzieci które nie wykazują cech odwodnienia lub jest to odwodnienie niewielkiego stopnia) dobrze toleruje laktozę (dwucukier występujący w mleku),
  • Włączenie do codziennej diety probiotyków o dobrze udokumentowanym korzystnym wpływie na zdrowie człowieka. Do takich probiotyków, zalecanych przez ESPGHAN i ESPID*, należą probiotyczne bakterie: Lactobacillus rhamnosus GG i drożdże Saccharomyces boulardii.

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz  Europejskie Towarzystwo Chorób Infekcyjnych Dzieci (ESPID) zalecają stosować jako leczenie uzupełniające w przebiegu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci, wyłącznie probiotyki o udokumentowanej skuteczności tj.: Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii.

Probiotyczne drożdże Saccharomyces boulardii wykazują dużą aktywność w przewodzie pokarmowym bez konieczności jego zasiedlania. Mają wysoką zdolność wiązania toksyn bakteryjnych, sprzyjają regeneracji zniszczonego  inwazją wirusową nabłonka jelit oraz ułatwiają procesy trawienia gospodarza (zaburzone w przebiegu biegunki infekcyjnej).

Lactobacillus rhamnosus GG skraca natomiast czas trwania biegunki oraz zmniejsza ilość stolców biegunkowych (skuteczność potwierdzona w licznych badaniach klinicznych). Dodatkowo pozwala odtworzyć naturalną florę jelitową  częściowo utraconą wraz z biegunkowymi stolcami.

dr n. med. Beata Romanowska - Pietrasiak